uporabna dozvola za obiteljsku kuću

Uporabna dozvola za kuću

Useliti u novoizgrađenu kuću bez uporabne dozvole? Važeći Zakon o gradnji će u tome će vas spriječiti. Nestrpljivo čekate useljenje pod novi krov, no jedan od dokumenata koji je nužno ishoditi prije samog useljenja jest uporabna dozvola za kuću. Adresa na koju se morate uputiti kako biste uputili zahtjev za [PROČITAJ VIŠE]

građevine izgrađene do 1968.

Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 1968.

Za sve koji su izgradili građevinu do 15. veljače 1968., ista se smatra izgrađenom temeljem pravomoćne građevinske dozvole, dok je vrijeme izgradnje građevine utvrđeno uporabnom dozvolom. Na zahtjev stranke, uporabna dozvola za građevine izgrađene do 1968. izdaje se od strane  tijela graditeljstva. Za upis u katastar građevina izgrađenih na temelju [PROČITAJ VIŠE]

Treba li dozvola za unutrašnje radove

Treba li dozvola za unutrašnje radove?

Treba li dozvola za unutrašnje radove? Treba li dozvola za unutrašnje radove? Da li je potrebna građevinska dozvola kada se radi preuređenje (adaptacija) interijera i što je uopće potrebno kako bi se pripremili i izveli unutrašnji radovi?! Građevinska dozvola je potrebna isključivo ako se radi o rekonstrukciji. Pod rekonstrukcijom se smatraju građevinski i [PROČITAJ VIŠE]

Jednostavne Građevine

Jednostavne građevine

Da li se jednostavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola kao što su garaže, pomoćni objekti do 50m2 upisuju u katastar i da li je za njih potrebna Uporabna dozvola? Odgovor na to pitanje glasi: da,  za one jednostavne građevine koje se upisuju u katastar ishodi se Uporabna dozvola . [PROČITAJ VIŠE]

Geodetski projekt

Geodetski projekt je glavni dio projekta za ishodovanje građevinske dozvole. Njime se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Izrađuje se u dva dijela,  sukladno fazama  projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova:   – geodetski projekt I. dio Naslovna stranica geodetskog projekta. Prikupljeni podaci o stanju katastarskih [PROČITAJ VIŠE]

Zaštita na radu kod malog poslodavca

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na [PROČITAJ VIŠE]

što prije do uporabne dozvole

Što prije do uporabne dozvole

Kako doći što prije do uporabne dozvole? Obveznu uporabnu dozvolu za uknjižbu je propisao zakonodavac. Zatim je nastala mogućnost za građevine nastale između ’91 i ’07 godine mogu zatražiti i dobiti, uz predočenje građevinske dozvole, uvjerenje o uporabi. Što prije do uporabne dozvole Mnogi građani nemaju ni građevinsku, lokacijsku, a ni [PROČITAJ VIŠE]

Lokacijska dozvola

Lokacijska informacija Kako bi dobili informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu morate predati zahtjev nadležnom uredu za izdavanje lokacijske informacije. U roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva nadležni ured je dužan izdati lokacijsku informaciju. Uz zahtjev mora se [PROČITAJ VIŠE]

Kako znati je li objekt legalan?

Kako bi znali da je objekt legalan moramo imati neki dokaz. Upis u katastar i gruntovnicu (zemljišne knjige) te postojanje dozvole može, ali ne mora potvrditi legalnost, odnosno zakonitost objekta. Što je zapravo potrebno za potpunu legalizaciju neko objekta? KADA NIJE OBJEKT LEGALAN? Objekt mora biti upisan u katastar i [PROČITAJ VIŠE]

Tehnički pregled građevina

Tko obavlja tehnički pregled i u kojem roku? Tijelo graditeljstva osniva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled. Od primitka urednog zahtjeva tijelo graditeljstva je dužno obaviti tehnički pregled građevine u roku od 30 dana. Tijelo graditeljstva je dužno obavijestiti investitora o mjestu, danu i satu održavanja tehničkog pregleda. Nazočnost sudionika u [PROČITAJ VIŠE]