energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje zgrada

Nakon što je Hrvatska ušla u Europsku Uniju, izdavanje energetskih certifikata za postojeće građevine ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju postalo je obavezno. Od 1. siječnja 2016. godine, obavnezno izdavanje certifikata vrijedi i za zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing, a imaju ukupnu [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta ovisi o više faktora. Investitor započinje izradu glavnog projekta nakon što pribavi lokacijske informacije i posebne uvjete za izradu glavnog projekta. Ovlašteni arhitekt obavlja poslove projektiranja, odnosno ovlašteni inženjer, ovisno o tome kakva se građevina projektira. Građevine se s obzirom na zahtjevnost gradnje razvrstavaju u tri kategorije, [PROČITAJ VIŠE]

rješenje za tipski projekt

Rješenje za tipski projekt

Tipski projekt izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odnosno izdaje rješenje o tipskom projektu za predgotovljene dijelove građevine za koje se dokazalo da se izvode sukladno sa Zakonom o gradnji. Uz zahtjev za izdavanje rješenja za tipski projekt  se treba priložiti: najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove [PROČITAJ VIŠE]

Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata 2017. je donjela vlada Republike Hrvatske, a sabor je taj zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ratificirao. Prijašnji zakon o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine je vlada Republike Hrvatske prihvatila te je napravila nacrt izmjena i dopuna [PROČITAJ VIŠE]

izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Kao što smo u prijašnjem tekstu spomenuli, neki se objekti mogu graditit bez građevinske dozvole, a popis tih objekta se nalazi u zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama navodi: “Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i [PROČITAJ VIŠE]

Građevinska dozvola za postojeći objekt

Građevinska dozvola za postojeći objekt

Ako želite izgraditi neki novi objekt od temelja do krova trebat će vam građevinska dozvola. Ako želite samo nadograditi (proširiti) ili rekonstruirati postojeći objekt, također će vam trebati građevinska dozvola. Ukratko, građevinska dozvola je vrlo bitan dokument kada se radi o gradnji, njime se obuhvaćaju standardi sigurnosti, materijala, stanovanja i [PROČITAJ VIŠE]

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera: Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji izdaje se ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA Podaci o građevini i aktu kojim se odobrava građenje: –       Stambena građevina, adresa –       Investitor: ime, prezime i adresa –       Rješenje o uvjetima građenja: KLASA URBROJ: Datum izdavanja: –       Vrsta građevine: Prema Rješenju o uvjetima građenja [PROČITAJ VIŠE]

Dokumentacija za nadogradnju kuće

Dokumentacija za nadogradnju kuće nije opširna. Za nadogradnju postojeće stambene kuće potrebno je imati građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade. Uz tu dokumentaciju za nadogradnju kuće neophodan je i uvijet da postojeća kuća ima važeću građevinsku dozvolo ili da ima izdano rješenje o izvedenom stanju. Dokumentacija za nadogradnju [PROČITAJ VIŠE]

obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige nije ništa drugo nego list građevinske knjige u smislu programa koji također predstavlja dokument. Taj dokument možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati itd. Građevinska knjiga se sastoji od listova na kojima su zasebno navedeni svi troškovi, dopune i izmjene za vrijeme gradnje. Građevinsku knjigu je dužan [PROČITAJ VIŠE]

Bitni zahtjevi za građevinu

Bitni zahtjevi za građevinu

Svaka građevina koju se izgradi mora ispunjavati bitne zahtjeve tijekom svog trajanja (ovisno o kakvoj se vrsti građevine radi). Bitni zahtjevi za građevinu koje građevina mora ispunjavati definirani su Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, drugi uvjeti koji su određeni posebnim propisima koji mogu imati utjecaj [PROČITAJ VIŠE]