energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje zgrada

Nakon što je Hrvatska ušla u Europsku Uniju, izdavanje energetskih certifikata za postojeće građevine ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju postalo je obavezno. Od 1. siječnja 2016. godine, obavnezno izdavanje certifikata vrijedi i za zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing, a imaju ukupnu [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta ovisi o više faktora. Investitor započinje izradu glavnog projekta nakon što pribavi lokacijske informacije i posebne uvjete za izradu glavnog projekta. Ovlašteni arhitekt obavlja poslove projektiranja, odnosno ovlašteni inženjer, ovisno o tome kakva se građevina projektira. Građevine se s obzirom na zahtjevnost gradnje razvrstavaju u tri kategorije, [PROČITAJ VIŠE]

rješenje za tipski projekt

Rješenje za tipski projekt

Tipski projekt izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odnosno izdaje rješenje o tipskom projektu za predgotovljene dijelove građevine za koje se dokazalo da se izvode sukladno sa Zakonom o gradnji. Uz zahtjev za izdavanje rješenja za tipski projekt  se treba priložiti: najmanje tri primjerka tipskog projekta koji sadrži sve dijelove [PROČITAJ VIŠE]

Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata 2017. je donjela vlada Republike Hrvatske, a sabor je taj zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama ratificirao. Prijašnji zakon o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine je vlada Republike Hrvatske prihvatila te je napravila nacrt izmjena i dopuna [PROČITAJ VIŠE]