izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Izgradnja nadstrešnice bez dozvole

Kao što smo u prijašnjem tekstu spomenuli, neki se objekti mogu graditit bez građevinske dozvole, a popis tih objekta se nalazi u zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama navodi: “Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i [PROČITAJ VIŠE]

Građevinska dozvola za postojeći objekt

Građevinska dozvola za postojeći objekt

Ako želite izgraditi neki novi objekt od temelja do krova trebat će vam građevinska dozvola. Ako želite samo nadograditi (proširiti) ili rekonstruirati postojeći objekt, također će vam trebati građevinska dozvola. Ukratko, građevinska dozvola je vrlo bitan dokument kada se radi o gradnji, njime se obuhvaćaju standardi sigurnosti, materijala, stanovanja i [PROČITAJ VIŠE]

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera

Primjer završnog izvješća nadzornog inženjera: Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji izdaje se ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA Podaci o građevini i aktu kojim se odobrava građenje: –       Stambena građevina, adresa –       Investitor: ime, prezime i adresa –       Rješenje o uvjetima građenja: KLASA URBROJ: Datum izdavanja: –       Vrsta građevine: Prema Rješenju o uvjetima građenja [PROČITAJ VIŠE]

Dokumentacija za nadogradnju kuće

Dokumentacija za nadogradnju kuće nije opširna. Za nadogradnju postojeće stambene kuće potrebno je imati građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade. Uz tu dokumentaciju za nadogradnju kuće neophodan je i uvijet da postojeća kuća ima važeću građevinsku dozvolo ili da ima izdano rješenje o izvedenom stanju. Dokumentacija za nadogradnju [PROČITAJ VIŠE]

obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige nije ništa drugo nego list građevinske knjige u smislu programa koji također predstavlja dokument. Taj dokument možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati itd. Građevinska knjiga se sastoji od listova na kojima su zasebno navedeni svi troškovi, dopune i izmjene za vrijeme gradnje. Građevinsku knjigu je dužan [PROČITAJ VIŠE]

Bitni zahtjevi za građevinu

Bitni zahtjevi za građevinu

Svaka građevina koju se izgradi mora ispunjavati bitne zahtjeve tijekom svog trajanja (ovisno o kakvoj se vrsti građevine radi). Bitni zahtjevi za građevinu koje građevina mora ispunjavati definirani su Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, drugi uvjeti koji su određeni posebnim propisima koji mogu imati utjecaj [PROČITAJ VIŠE]

posebni uvjeti građenja

Posebni uvjeti građenja

U novim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17) promijenjena je procedura izdavanja građevinskih dozvoli. To će se reflektirati kod izgradnje većine građevina na način da neće biti potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, već samo lokacijsku dozvolu. Posebni uvjeti građenja, koje treba dati javnopravno tijelo, i potvrda glavnog [PROČITAJ VIŠE]

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Investitor je ona osoba koja je dužna podnijeti zahtjev za uporabnu dozvolu tj. vlasnik građevina. Zahtjev za uporabnu dozvolu predaje se nadležnom upravnom tijelu. Popis nadležnih tijela možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Zahtjevu treba priložiti: Primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili [PROČITAJ VIŠE]

upis kuće u zemljišne knjige

Upis kuće u zemljišne knjige

Nakon što izgradite kuću i dobite uporabnu dozvolu, kuću morate također prijaviti i u katastar i zemljišne knjige. Kuću ćete prijaviti u katastru na vašem području. Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave Nakon što se evidentirali kuću u katastru, nadležnom se sudu dostavlja obavijest [PROČITAJ VIŠE]

prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Početak građenja svojeg objekta morate prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje i to u roku od osam dana prije nego što počnete graditi. Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji također spada u ovu prijavu. U prijavi morate navesti klasu, datum izdavanaj građevinske dozvole, urudžbeni broj i oznaku glavnog projekta (za [PROČITAJ VIŠE]