Dokumentacija za nadogradnju kuće

Dokumentacija za nadogradnju kuće nije opširna. Za nadogradnju postojeće stambene kuće potrebno je imati građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade. Uz tu dokumentaciju za nadogradnju kuće neophodan je i uvijet da postojeća kuća ima važeću građevinsku dozvolo ili da ima izdano rješenje o izvedenom stanju. Dokumentacija za nadogradnju [PROČITAJ VIŠE]

obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige

Obrazac građevinske knjige nije ništa drugo nego list građevinske knjige u smislu programa koji također predstavlja dokument. Taj dokument možete oblikovati, doraditi, dodati Vaš logotip, isprintati itd. Građevinska knjiga se sastoji od listova na kojima su zasebno navedeni svi troškovi, dopune i izmjene za vrijeme gradnje. Građevinsku knjigu je dužan [PROČITAJ VIŠE]

Bitni zahtjevi za građevinu

Bitni zahtjevi za građevinu

Svaka građevina koju se izgradi mora ispunjavati bitne zahtjeve tijekom svog trajanja (ovisno o kakvoj se vrsti građevine radi). Bitni zahtjevi za građevinu koje građevina mora ispunjavati definirani su Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, drugi uvjeti koji su određeni posebnim propisima koji mogu imati utjecaj [PROČITAJ VIŠE]

posebni uvjeti građenja

Posebni uvjeti građenja

U novim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17) promijenjena je procedura izdavanja građevinskih dozvoli. To će se reflektirati kod izgradnje većine građevina na način da neće biti potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, već samo lokacijsku dozvolu. Posebni uvjeti građenja, koje treba dati javnopravno tijelo, i potvrda glavnog [PROČITAJ VIŠE]

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Zahtjev za uporabnu dozvolu

Investitor je ona osoba koja je dužna podnijeti zahtjev za uporabnu dozvolu tj. vlasnik građevina. Zahtjev za uporabnu dozvolu predaje se nadležnom upravnom tijelu. Popis nadležnih tijela možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Zahtjevu treba priložiti: Primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili [PROČITAJ VIŠE]

upis kuće u zemljišne knjige

Upis kuće u zemljišne knjige

Nakon što izgradite kuću i dobite uporabnu dozvolu, kuću morate također prijaviti i u katastar i zemljišne knjige. Kuću ćete prijaviti u katastru na vašem području. Popis područnih ureda za katastar pronaći ćete na stranicama Državne geodetske uprave Nakon što se evidentirali kuću u katastru, nadležnom se sudu dostavlja obavijest [PROČITAJ VIŠE]

prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji

Početak građenja svojeg objekta morate prijaviti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje i to u roku od osam dana prije nego što počnete graditi. Prijava gradilišta građevinskoj inspekciji također spada u ovu prijavu. U prijavi morate navesti klasu, datum izdavanaj građevinske dozvole, urudžbeni broj i oznaku glavnog projekta (za [PROČITAJ VIŠE]

Primjer građevinske knjige

Troškovi i količina izvedenih radova dokazuju se građevinskom knjigom. Troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevinske knjige. Što je građevna knjiga? Izvođač mora voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi, a želi ih naplatiti naručitelju. Čak i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ na ruke” [PROČITAJ VIŠE]