izdavanje uporabne dozvole

Postupak izdavanja građevinske dozvole

Postupak izdavanja građevinske dozvole se primarno sastoji od podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. Ali prije i zahtjeva za izdavanej građevinske dozvole potrebno je izraditi projekt ovlaštenih projektanata/ inženjera. Nakon što se dobije građevinska dozvola te se plate komunalni i vodni doprinosi, može se pristupitit gradnji/rekonstrukciji građevine. Postupak izdavanja građevinske [PROČITAJ VIŠE]

građevinska dozvola za mobilne kuće

Građevinska dozvola za mobilne kuće

Prema zakonu, građevinska dozvola za mobilne kuće nije potrebna. Mobilne kuće se mogu postaviti na bilo koje zemljište. naravno ako nije tuđe (privatno ili javno na kojem je zabranjeno). Zato je preporučljivo unaprijed se raspitati o tome kod nadležne lokalne uprave. Gdje se može mobilna kuća smjestiti? Mobilnu kuću možete [PROČITAJ VIŠE]

tehnički pregled zgrade

Tehnički pregled zgrade

Na temelju Zakona o gradnji, Nadležno tijelo graditeljstva dužno je u roku od 30 dana nakon primitka zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled zgrade (u svrhu kontrole da je zgrada izgrađena u skladu sa svim propisima i građevinskom dozvolom). Prije nego što se obavi tehnički pregled zgrade, tijelo [PROČITAJ VIŠE]

parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta je postupak kojim se ostvaruje promjena površine i oblika parcele u zemljišnoj knjizi i katastru. Parcelacija je zakonski određena Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i mora se provoditi u skladu s: lokacijskom dozvolom granicom građevinskog područja određenom valjanim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno [PROČITAJ VIŠE]

mjerenje buke

Mjerenje buke

Bukom se smatra svaki neželjen zvuk, a može biti i štetna po zdravlje ako se prekoračuje najviše dopuštena razina buke koja je utvrđena propisima. Izvor buke je svaki stroj, uređaj, postrojenje, instalacija, tehnološki postupak, sredstvo za prijevoz, glasno emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i slično. Nepokretni [PROČITAJ VIŠE]

montažne kuće bez građevinske dozvole

Montažne kuće bez građevinske dozvole

Od 2014. godine na snazi je novi Pravilnik o jednostavnim građevinama koji dozvoljava gradnju pomoćnih zgrada do 50 metara kvadratnih (s glavnim projektom),potporne zidove iznad 1 metra, ogradne zidove iznad 1.60 metara (uz glavni projekt), bez građevinske dozvole, ali naravno u skladu sa svim pravilima prostornog plana. U Jednostavne građevine [PROČITAJ VIŠE]

No Image

Cijena analize vode

Cijena analize vode Cijena analize vode može varirati i na nju utječe više faktora: od toga koji laboratorij vrši analizu vode pa do toga koji se još parametri uzimaju u obzir prilikom ispitivanja vode. Cijena analize vode često je povećana radi dodatnih parametara poput mineralnih ulja. Ispitivanje vode za piće [PROČITAJ VIŠE]

cijena geodetskog elaborata

Cijena geodetskog elaborata

Prije nego što se definira cijena geodetskog elaborata, potrebno je razjasniti što je geodetski elaborat i za što je on potreban. Geodetski elaborat je detaljan i stručan prikaz promjena na zemljištu. On je osnovan za mijenjanje podataka na katastarskom planu. Prije nego se krene graditi ili prije upisa u katastar [PROČITAJ VIŠE]

cijena geodetskog projekta

Cijena geodetskog projekta

Geodezija je prva struka koju ćemo potražiti kada krećemo s gradnjom kuće, čak i prije nego što arhitekt krene s izradom nacrta i pripremom dokumentacije, potreban vam je geodetski projekt. Geodetski projekt nije jeftin, a cijena geodetskog projekta je uvjetovana, osim veličinom kuće geodetom koji ga izrađuje, i pojedinim dijelovima [PROČITAJ VIŠE]

cijena mjerenja buke

Cijena mjerenja buke

Prije nego krenemo definirati kolika je cijena mjerenja buke, potrebno je definirati što je buka, što proizvodi buku, kako ona utječe na nas i kako se mjeri. Buka je svaki neželjen zvuk, a ako je dovoljno jaka buka (ako prekoračuje najvišu dopuštenu razinu buke koja je utvrđena propisima), može biti [PROČITAJ VIŠE]