Legalizacija kuće izgrađene prije 1968.

Legalizacija kuće izgrađene prije 1968.

Sve što je na području Republike Hrvatske građeno do 15. veljače 1968., smatra se da je to izgrađeno u skladu s odgovarajućom dozvolom, poznato kao datum presjeka za opću legalizaciju. Zračne snimke su osnova za dokazivanje legalnosti kuća iz tog vremena, ali to nije potpuno pouzdan izvor s obzirom na [PROČITAJ VIŠE]

legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

Legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

Za sve građevine koje su građene do 15. veljače 1968., smatra se izgrađenima temeljem pravomoćne građevinske dozvole, dok je vrijeme gradnje tog objekta određeno i utvrđeno građevinskom dozvolom. Na zahtjev stranke  uporabnu dozvolu za te objekte izdaje tijelo graditeljstva. Legalizacija objekata izgrađenih prije 1968. se dakle svodi na dokazivanje da [PROČITAJ VIŠE]

No Image

Ispitivanje električnih instalacija

Poslodavac, koji zapošljava radnike da rade na određenim građevinama, dužan je te građevine namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika. To uključuje redovito ispitivanje pojedinih vrsta instalacija, u određenim vremenskim razmacima, koji su utvrđeni tehničkim propisima. Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem [PROČITAJ VIŠE]

rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

Rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968.

Rekonstrukcija kuće izgrađene prije 1968. godine ne provodi se puno drugačije od nadogradnje iste te kuće. Dakle potrebno je dokazati da je kuća doista građena prije 1968. godine, a taj postupak je opisan u prijašnjem tekstu, nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.  Također vam je potrebna i lokacijska dozvola, odnosno građevinska [PROČITAJ VIŠE]

Nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.

Nadogradnja kuće izgrađene prije 1968.

Nadogradnaj kuće izgrađene prije 1968. godine, odnosno prije 15. veljače iste godine, gradi se na isti način kao i nadogradnaj uobićajenih objekata ali pod posebnim uvijetima koji su već određeni za kuće starije od 1968. Zračne snimke iz tog vremena su osnova za legalizaciju, ali snimke nekih područja ili objekata danas [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta

Sadržaj glavnog projekta je detaljno opisan u pravilniku o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji. Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt odnose se i na: 1. projekt dijela građevine 2. tipski projekt 3.  projekt uklanjanja 4. odgovarajući projekt pojedine struke [PROČITAJ VIŠE]

građevinska dozvola za nadogradnju

Građevinska dozvola za nadogradnju

Građevinska dozvola za nadogradnju je svakako potrebna, a potrebna je i za rekonstrukciju i za nadogradnju postojeće stambene zgrade. Uzmimo za primjer da želite nadograditi jedan kat na svojoj postojećoj legalnoj kući: Za nadogradnju postojeće stambene zgrade potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i nadogradnju stambene zgrade, kao što [PROČITAJ VIŠE]

Završno izvješće nadzornog inženjera

Završno izvješće nadzornog inženjera

Završno izvješće nadzornog inženjera mora sadržavati ove elemente: – Broj građevinske dozvole, datum izdavanja i naziv građevine – Podatke o imenovanju nadzornog inženjera – Izjavu o usklađenosti građenja s projektima, dozvolom i zakonom o gradnji – Izjavu o usklađenosti iskolčenja koje je obavio ovlašteni inženjer geodezije – Očitovanje o eventualnim [PROČITAJ VIŠE]

izdavanje građevinske dozvole

Izdavanje građevinske dozvole

Za izdavanje građevinske dozvole se prilaže zahtjev. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole obvezno se prilaže: • tri primjerka glavnog projekta • Potvrda pismena projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima s kojima mora biti u skladu izgrađen • dokaz pravnog interesa za izdavanje [PROČITAJ VIŠE]