cijena građevinske dozvole za obiteljsku kuću

Cijena građevinske dozvole za kuću

Cijena građevinske dozvole za kuću sama po sebi nije skupa, ali sve ostalo što se mora obaviti vezano za to košta nešto više. Cijene variraju od grada do grada, ali fokusirat ćemo se na grad Zagreb i to na drugu zonu komunalnog doprinosa s obzirom na to da se u [PROČITAJ VIŠE]

primjer glavnog projekta

Primjer glavnog projekta

U dosadašnjim tekstovima razjasnilo se što je glavni projekt (tekst glavnog projekta) i kada je on potreban, a u ovom tekstu čemo dati  primjer glavnog projekta. PRIJEDLOGA KONCEPCIJE SADRŽAJA I OPREME PROJEKTA ZA ZGRADU UVODNO OBRAZLOŽENJE Ovaj prijedlog odnosi se na sadržaj glavnog projekta za zgrade. Ukoliko se prihvati, razradio [PROČITAJ VIŠE]

priključak struje bez građevinske dozvole

Priključak struje odnosno komunalno opremanje građevine potrebno je napraviti uz neke uvjete i dokumente koji se trebaju priložiti uz podnošenje zahtjeva za priključenje na komunalije. Pitanje je, je li moguć priključak struje bez građevinske dozvole (i ostalih komunalija)? Prema Zakonu o izmjenama i dopunama o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 82/04), potrebno [PROČITAJ VIŠE]

Upis prava vlasništva

Upis prava vlasništva

Pravo vlasništva nad nekom nekretninom ne stječe se automatski, nego je potreban upis prava vlasništva odnosno upisom u zemljišne knjige i to temeljem ugovora o kupoprodaji i tabularne izjave se postaje vlasnikom tj. steče se pravo vlasništva. Tabularna izjava može biti sastavni dio ugovora ili može biti dana posebno Prema [PROČITAJ VIŠE]

Montažni objekti bez građevinske dozvole

Montažni objekti bez građevinske dozvole

Mnogi ljudi misle da za montažni objekt ne treba građevinska dozvola, odnosno da je procedura jednostavnija i jeftinija. Montažni objekti bez građevinske dozvole su mit, ta informacija nije ispravna. Za početak, što je uopće montažni objekt? Naime, zakon o gradnji 153/13 ne poznaje termin “montažna kuća” ili “montažni objekt”. Uostalom, [PROČITAJ VIŠE]

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice se provodi u skladu s parcelacijom građevinskog zemljišta ako za tu građevinu nije utvrđena građevna čestica tj. zemljište nužno za redovitu uporabu građevine (kada je obaveza utvrđivanje tog zemljišta), odnosno čestice propisani posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želim promijeniti veličinu i / ili oblik [PROČITAJ VIŠE]

uređenje apartmana za iznajmljivanje

Uređenje apartmana za iznajmljivanje

Postoje određeni uvjeti za uređenje apartmana za iznajmljivanje koji moraju biti ispunjeni kako bi iznajmljivanje moglo biti moguće. Sljedeće navedeno u tekstu su minimalni uvjeti za uređenje apartmana za iznajmljivanje. Sigurnost gostiju: Objekt mora biti siguran i funkcionalan, odnosno mora služiti svrsi, a okoliš i vanjski izgled moraju biti uređeni. [PROČITAJ VIŠE]

potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta

Potvrda glavnog projekta se izdaje u županijskom uredu Grada Zagreba koji je nadležan za poslove graditeljstva. Investitor je stranka koja podnosi zahtjev da se izda potvrda glavnog projekta. U zahtjevu za potvrdu glavnog projekta se prilaže: Preslika teksta konačne lokacijske dozvole tri primjerka glavnog projekta Izvješće (na pismeno) o kontroli [PROČITAJ VIŠE]