cijena uporabne dozvole

Cijena uporabne dozvole

Cijena uporabne dozvole ovisi o dvije stvari, o tehničkom pregledu zgrade (budući da je papir o tehničkom pregledu bitno priložiti uz zahtjev za uporabnu dozvolu) i o veličini zgrade. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predaje investitor (vlasnik građevine).Uporabna dozvola izdaje se u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda, [PROČITAJ VIŠE]

Glavni projekt

Glavni projekt

Glavni projekt je skup projekata koji su međusobno usklađeni koji zajedno daju tehničko rješenje građevine i dokazuju da su prilikom gradnje ispunjeni temeljni zahtjevi i drugi određeni i propisani uvjeti i zahtjevi. Glavni projekt za građenje za građevine (kojima se prema zakonu izdaje lokacijska dozvola) izrađuje se u skladu s [PROČITAJ VIŠE]

Legalizacija kuće

Legalizacija kuća

Napisan je novi zakon o izmjenama i dopunama Zakona vezanim za postupanje s nezakonito izgrađenima objektima (objavljen u Narodnim novinama broj 65 / 17) nastupa na snagu osmog dana od dana te objave. Novi rok za podnošenje zakona je određen – do 30. lipnja 2018. godine se mogu podnositi zahtjevi. [PROČITAJ VIŠE]

cijena tehničkog pregleda zgrade

Cijena tehničkog pregleda zgrade

Prije nego što se definira cijena tehničkog pregleda zgrade, potrebno je definirati neke druge pojmove. Svrha usluge je izrada prostornih planova na kojima se vidi: svrhovita organizacija, mjera i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba i općina i gradova, korištenje i namjena prostora i izrada stručnih podloga [PROČITAJ VIŠE]

dokumentacija za nadogradnju kuće

Glavni projekt za jednostavne građevine

Glavni projekt za jednostavne građevine je potreban. Tako da,u skladu s glavnim projektom, ali bez građevinske dozvole, može se graditi: 1.. Uz građevinsku česticu postojeće građevine, pomoćna građevina, tako da postoji akt kojim se odobrava građenje na građevnoj čestici a potrebe te zgrade i to samo: -Zgrada koja ima samo [PROČITAJ VIŠE]

označavanje gradilišta

Označavanje gradilišta

U pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se vrši označavanje gradilišta, svako gradilište na kojem se gradi nova građevina, uklanja se postojeća ili se rekonstruira građevina, mora biti označeno pločom koja označava gradilište. Označavanje gradilišta mora se napraviti pločom pravokutnog oblika (dimenzije najmanje 420 x 594 mm, A4 format) [PROČITAJ VIŠE]

radnje prije početka gradnje

Radnje prije početka gradnje

Prije početka bilo kakvih radova na gradilištu potrebno je napraviti neke radnje prije početka gradnje 1. Gradilište treba prijaviti građevinskoj inspekciji 8 dana je rok u kojem prije početka građenja gradilište treba prijaviti građevinskoj inspekciji. Posebno treba obratiti pozornost na prijavu i prvi datum u dnevniku, prilikom dolaska građevinski inspektor [PROČITAJ VIŠE]

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu – koordinator I i koordinator II – izvođenje radova Svaki investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu. Imenuje se minimalno jednog koordinatora, a više od jednog se imenuje ako se na gradilištu radovi izvode s dva ili više izvođača. Imenovanje koordinatora zaštite na radu mora biti [PROČITAJ VIŠE]

vvoditelj manje složenih radova

Voditelj manje složenih radova

Voditelj manje složenih radova- tko su oni? I. Imenovanje voditelja radova kao odgovornu osobu za manje složene radove Poslovi voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe mogu obavljati ovlašteni voditelji radova/ gradnje koji su upisani u imenik ovlaštenih voditelja radova/gradnje i osobe koje su završile srednju školu za tehničara odgovarajuće [PROČITAJ VIŠE]