gradnja na poljoprivrednom zemljištu

ŠTO JE POTREBNO ZA GRADNJU KUĆE?

Svima sa planom gradnje obiteljske kuće do 400 kvadrata novi Zakon o prostornom građenju olakšao je i pojednostavio proces dobivanja dozvole. Prilikom priprema za gradnju kuće, potrebno je obratiti pozornost na sljedeće: Prostor na kojemu je dopušteno graditi Nužno je voditi računa da zemljište bude unutar građevinskog područja, u zoni [PROČITAJ VIŠE]

sadržaj glavnog projekta

Kako se određuje cijena glavnog projekta?

Načini obračuna cijene glavnog projekta, metode izračuna i visina troška  projekta u investiciji Glavni projekt predstavlja skup projekata više struka (arhitektonske, statičar, inženjerske, strojarske); po njemu se izvodi zgrada i ključan je u procesu dobivanja građevinske dozvole. Tri metode obračuna Nekoliko je osnovnih pristupa kojima se određuje cijena projektiranja: obračun po [PROČITAJ VIŠE]

izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta

Skup međusobno usklađenih projekata kojima se dodjeljuje tehničko rješenje građevine i kojim se dokazuje kako su ispunjeni temeljni zahtjevi za građevinu i ostali propisani i traženi uvjeti i zahtjevi svodi se pod jedan nazivnik – glavni projekt. Glavni projekt sadrži: građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, ovisno o vrsti građevine. [PROČITAJ VIŠE]

dokumentacija za gradnju kuće

Dokumentacija za gradnju kuće

Za sve koji su  odlučili izgraditi krov nad glavom i kreću sa gradnjom obiteljske kuće, od dokumentacija za gradnju kuće je potrebno sakupiti pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine. Zakonski, obiteljskom kućom smatra se objekt bruto građevinske površine do 400 četvornih metara; početak njene izgradnje moguć [PROČITAJ VIŠE]

energetski certifikat

Kako do energetskog certifikata i koja mu je cijena?

Ukoliko ste u procesu prodaje nekretnine, jedna od obaveznih stavki u ugovoru jest informacija o energetskom razredu kojem nekretnina pripada. On se dokazuje energetskim certifikatom, čija će vas cijena za stan, koštati 2.700 kuna. Ukoliko prodajete kuću, cijena će narasti i više od dvostruke te ćete na izradu certifikata čekati [PROČITAJ VIŠE]

Izmjene i dopune Zakona o gradnji

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI

16. veljače ove godine prihvaćene su izmjene i dopune Zakona o gradnji, prema prijedlogu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojima se pojednostavljuje sustav izdavanja akata, kao i građenje, čime se automatski povećavaju isplativosti investicija, što bi, nadaju se nadležna tijela, potaknulo građevinsku aktivnost u RH. Što se energetske učinkovitosti tiče, [PROČITAJ VIŠE]

energetski certifikat

CIJENA USLUGE ENERGETSKOG PREGLEDA I CERTIFICIRANJA ZGRADA

Energetski pregled je postupak kojim se analiziraju postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odlukom od 12. svibnja 2010. godine odredilo je maksimalne cijene energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata. Praksa  provedbe energetskih pregleda i certificiranja zgrada u posljednje [PROČITAJ VIŠE]

radnje prije početka gradnje

Odbijanje zahtjeva za izdavanjem uporabne dozvole

Na zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole može, naravno, biti odgovoreno i negativno. U kojim slučajevima će ona biti odbijena? Građevina je izgrađena, no bez građevne/lokacijske dozvole? Uporabnu dozvolu je u tom slučaju također nemoguće dobiti. Tijekom gradnje su napravljene određene izmjene i/li dopune na građevini, no za njih nije ishođena [PROČITAJ VIŠE]

Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima

Ishođenje Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima

Minimalni tehnički uvjeti jedni su od optimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti koje je potrebno osigurati prije njenog početka. Ukoliko su obrt ili tvrtka koja će obavljati djelatnost iz oblasti ugostiteljstva, turizma, prijevoza ili trgovine, prije negoli počnete sa radom , dužni ste osigurati uvjerenje kojim se potvrđuje kako  oprema za [PROČITAJ VIŠE]