gradnja bez ili protiv građevinske dozvole

Za što je sve potrebna građevinska dozvola?

Ukoliko se upuštate u gradnju ili radove na već postojećoj građevini, za određene građevinske zahvate trebat ćete dokument kojim su obuhvaćeni standardi materijala, sigurnosti, gradnje i stanovanja odnosno, bit će potrebna građevinska dozvola. Ukoliko krenete sa gradnjom bez posjedovanja građevinske dozvole, neke od posljedica su uručenje naloga za uklanjanje konstrukcije ili [PROČITAJ VIŠE]

Gradnja bez građevinske dozvole

Gradnja bez građevinske dozvole

„Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima“ propisuje Zakon o gradnji; mnogi ga tumače na njima odgovarajući način, no ukoliko se upuštate u gradnju, trebali biste biti upoznati sa njegovim najbitnijim dijelovima te izbjeći, u Hrvatskoj rasprostranjen postupak – gradnja bez građevinske dozvole. Pod pretpostavkom da ste se odlučili [PROČITAJ VIŠE]

EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Geodetski projekt – što je i kako do njega

Jedan od sastavnih dijelova kojim se ishodi građevinska dozvola te uz koju se određuje formiranje građevne čestice i/li kako će jedna ili više građevina biti smještene na građevnoj čestici jest geodetski projekt. Ovisno o fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova, geodetski projekt izrađuje se u dva dijela: Prvi [PROČITAJ VIŠE]

legalizacija objekata izgrađenih prije 1968.

Lokacijska dozvola

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji te propisa koji su donijeti na temelju tog zakona, u skladu sa dokumentima prostornog uređenja, izdaje se upravni akt poznat kao lokacijska dozvola. Lokacijsku dozvolu može izdati nadležno upravno tijelo: Županije – ukoliko se zahvat planira na području prostora županije i nalazi se [PROČITAJ VIŠE]

uporabna dozvola za obiteljsku kuću

Uporabna dozvola za kuću

Useliti u novoizgrađenu kuću bez uporabne dozvole? Važeći Zakon o gradnji će u tome će vas spriječiti. Nestrpljivo čekate useljenje pod novi krov, no jedan od dokumenata koji je nužno ishoditi prije samog useljenja jest uporabna dozvola za kuću. Adresa na koju se morate uputiti kako biste uputili zahtjev za [PROČITAJ VIŠE]

građevine izgrađene do 1968.

Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 1968.

Za sve koji su izgradili građevinu do 15. veljače 1968., ista se smatra izgrađenom temeljem pravomoćne građevinske dozvole, dok je vrijeme izgradnje građevine utvrđeno uporabnom dozvolom. Na zahtjev stranke, uporabna dozvola za građevine izgrađene do 1968. izdaje se od strane  tijela graditeljstva. Za upis u katastar građevina izgrađenih na temelju [PROČITAJ VIŠE]

rješenje o uvjetima gradnje

Rješenje o uvjetima građenja

 Pri planiranju izgradnje zgrade sa građevinskom površinom 400 m2 ili manjom ili zgrade sa namjenom za poljoprivredne djelatnosti površinom manjom od 600 m2, rješenje o uvjetima građenja (upravni akt) je dokument koji će vam biti neophodno potreban te se izdaje za građenje cijele građevine. U ovisnosti na kojem se području [PROČITAJ VIŠE]